Stawiamy na rozwój SPINS Szczuczyn

W dniu 20.08.2018r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z naszą Spółdzielnią umowę o dofinansowaniu projektu pn. Wdrożenie strategii wzorniczej w Spółdzielni Inwalidów SPINS w Szczuczynie, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

Projekt zakłada wdrożenie rekomendacji zawartych w Strategii wzorniczej zmierzających do wdrożenia innowacji:

 1. Produktowej – poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa trzech nowych produktów (mydełko krawieckie jednokolorowe z uchwytem, mydełko krawieckie dwukolorowe, mydło glicerynowe).
 2. Procesowej – poprzez zmianę sposobu produkcji możliwej dzięki zastosowaniu nowych technologii (zastosowanie obudowy kotła warzelnianego ze stali wysokogatunkowej i nowej linii produkcyjnej).
 3. Marketingowej – poprzez opracowanie mini brand book’a wraz ze spójnym layoutem opakowań i wprowadzenie nowych, specjalnie zaprojektowanych opakowań zbiorczych dla mydełka krawieckiego.

Wśród planowanych działań znajdują się:

 1. Zakupy inwestycyjne:
 2. a) wykonanie nowej obudowy kotła warzelnianego,
 3. b) zakup pompy do odsysania mydła,
 4. c) doposażenie laboratorium w niezbędne urządzenia i sprzęt drobny,
 5. d) zakup używanej linii produkcyjnej do produkcji mydła.
 1. Zakup usług doradczych:
 2. a) opracowanie mini brand-booka wraz z layoutem,
 3. b) projekt graficzny opakowania na mydło krawieckie,
 4. c) projekt uchwytu do mydła.

Powyższe działania wynikają z przeprowadzonego audytu wzorniczego i strategii wzorniczej w ramach etapu pierwszego projektu POPW 2014-2020. Cały projekt jest dla naszej firmy wielkim krokiem w przyszłość, który rozpocznie pełen i stabilny rozwój Spółdzielni w kierunku wprowadzania nowych produktów.