Obecnie nie prowadzimy rekrutacji.

Składając CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółdzielnia Inwalidów „SPINS” w 19-230 Szczuczyn, ul. Kilińskiego 19A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153547. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

W razie wątpliwości związanymi z ochroną danych osobowych powołano Administratora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się: telefonując pod numer: 86 273 51 28 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00, pisząc na adres mailowy: spins.szczuczyn@wp.pl, pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.