Zakończono bardzo ważny projekt SPINS Szczuczyn

Projekt pn. Wdrożenie strategii wzorniczej w Spółdzielni Inwalidów SPINS w Szczuczynie został zakończony w dniu 28.06.2019r., w tym też dniu przesłano wniosek o płatność końcową.

Zadania związane z projektem realizowane były w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

W trakcie realizacji projektu dokonano szeregu zakupów inwestycyjnych, w tym:

  1. a) wykonanie nowej obudowy kotła warzelnianego, bardzo ważnego dla wprowadzenia nowej receptury,
  2. b) zakup pompy do odsysania mydła,
  3. c) doposażenie laboratorium w niezbędne urządzenia i sprzęt drobny, które pozwolą na wygodne przeprowadzanie analiz,
  4. d) zakup używanej linii produkcyjnej do produkcji mydła.

Stworzony został także nowy wizerunek etykietowy i logotypowy Spółdzielni poprzez zakup usługi polegającej na:

  1. a) opracowaniu mini brand-booka wraz z layoutem,
  2. b) projektu graficznego opakowania na mydło krawieckie,
  3. c) projektu uchwytu na mydełko krawieckie.

Powyższe działania wynikają z przeprowadzonego audytu wzorniczego i strategii wzorniczej w ramach etapu pierwszego projektu POPW 2014-2020.

Zrealizowany projekt jest dla naszej firmy wielkim krokiem w przyszłość, który rozpocznie pełen i stabilny rozwój Spółdzielni w kierunku wprowadzania nowych produktów. Reasumując do tak ważnego dla nas projektu sama spółdzielnia dołoży zaledwie 90 tys zł, co dzięki wprowadzonym innowacjom produktowym zwróci się w najbliższym czasie, zaraz po wprowadzeniu produktów na rynek.

Całkowita wartość projektu: 319 185,00 zł

Dofinansowanie : 166 675, 00 zł