Zakończono bardzo ważny projekt SPINS Szczuczyn

Projekt pn. Wdrożenie strategii wzorniczej w Spółdzielni Inwalidów SPINS w Szczuczynie został zakończony w dniu 28.06.2019r., w tym też dniu przesłano wniosek o płatność końcową.

Zadania związane z projektem realizowane były w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję.

W trakcie realizacji projektu dokonano szeregu zakupów inwestycyjnych, w tym:

  1. a) wykonanie nowej obudowy kotła warzelnianego, bardzo ważnego dla wprowadzenia nowej receptury,
  2. b) zakup pompy do odsysania mydła,
  3. c) doposażenie laboratorium w niezbędne urządzenia i sprzęt drobny, które pozwolą na wygodne przeprowadzanie analiz,
  4. d) zakup używanej linii produkcyjnej do produkcji mydła.

Stworzony został także nowy wizerunek etykietowy i logotypowy Spółdzielni poprzez zakup usługi polegającej na:

  1. a) opracowaniu mini brand-booka wraz z layoutem,
  2. b) projektu graficznego opakowania na mydło krawieckie,
  3. c) projektu uchwytu na mydełko krawieckie.

Powyższe działania wynikają z przeprowadzonego audytu wzorniczego i strategii wzorniczej w ramach etapu pierwszego projektu POPW 2014-2020.

Zrealizowany projekt jest dla naszej firmy wielkim krokiem w przyszłość, który rozpocznie pełen i stabilny rozwój Spółdzielni w kierunku wprowadzania nowych produktów. Koszty całkowite projektu sięgają 320 tys zł, w tym koszty kwalifikowalne 250 tys. zł oraz dofinansowanie 160 tys. zł. Reasumując do tak ważnego dla nas projektu sama spółdzielnia dołoży zaledwie 90 tys zł, co dzięki wprowadzonym innowacjom produktowym zwróci się w najbliższym czasie, zaraz po wprowadzeniu produktów na rynek.