Kontroler Jakości

Spółdzielnia Inwalidów „SPINS” ZPCHR
ul. Krzywa 14, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie

Kontroler Jakości
Miejsce pracy: Szczuczyn

 

Zakres obowiązków:

 • Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie kontroli jakości
 • Kontrolowanie jakości dostarczanych surowców
 • Kontrola sposobu i warunków magazynowania surowców i wyrobów gotowych
 • Reklamowanie wadliwych surowców u dostawców
 • Dokonywanie analiz laboratoryjnych wytwarzanych produktów oraz otrzymywanych surowców
 • Sprawowanie nadzoru nad procesem technologicznym
 • Niedopuszczanie braków lub wyrobów z wadami do obrotu
 • Przestrzeganie przepisów BHP i p/poż.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (licencjat)
 • Mile widziane doświadczenie na wyżej wymienionym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Biegłość w obsłudze komputera (MS Office)
 • Samodzielność w działaniu i bardzo dobra organizacja pracy

 

Oferujemy:

 • Pracę na pół etatu
 • Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska
 • Interesującą pełną wyzwań pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów

 

SPINS ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

ul. Kilińskiego 19A 19-230 Szczuczyn Tel +48 (86) 273 51 28 e-mail: spins.szczuczyn@wp.pl www.spins.pl

NIP 7190000336 REGON 000451168

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i referencji do 19 grudnia 2017 r.
na adres e-mail: spins.szczuczyn@wp.pl
Prosimy o dopisanie na CV następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z
Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883”.